ارسال بذر آفتابگردان موجود در انبارشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
مبنی بر اعلام نیازشعبه خراسان شمالی مقدار 465 کیلوگرم بذر آفتاب گردان رقم لاکومکا به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه خراسان شمالی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید