کشف بیش از 8تن کود شیمیایی فاقد مجوز در مازندران

با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقاتی پلیس و شناسایی متهم مقدار 8تن و 825 کیلوگرم کود کشاورزی بدون مجوز و 279 لیتر سموم کشاورزی فاقد مدارک لازم در شهرستان فریدونکنار مازندران کشف و ضبط گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و به نقل از سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران کشف و ضبط کودها و سموم بدون مجوز در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در شهرستان فریدونکنار در امر خرید و فروش غیرمجاز انواع کودهای کشاورزی فعالیت دارد صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید