نمونه گیری کود در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نمونه گیری کودهای حمل شده به این استان در یک هفته اخیر خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : در این مورد از 2 پارت 200تنی کود سولفات پتاسیم وارده به استان مازندران نمونه برداری به عمل آمد و نمونه های اخذ شده براساس دستورالعمل ابلاغی و انجام مراحل پلمپ به مرکز مطالعات کاربردی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال گردید./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید