آنالیز و استخراج نمونه های مایع و جامد هیومیک اسید

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج

در آزمایشگاه تحقیقات و فرمولاسیون کودهای شیمیایی این مرکز کار بر روی تولید انواع کودهای مایع آلی حاوی مواد هیومیکی انجام می پذیرد، لازم به ذکر است که جهت تولید هیومیک اسید از منابع طبیعی مانند لئوناردیت استفاده میشود.

لئوناردیت ماده های 100 درصد ارگانیک است که دارای مقادیر بالایی از اسیدهای هیومیک و فولویک و عناصر غذایی ماکرو و میکرو میباشد و درصد هیومیک آن در نواحی مختلف متفاوت است.

ضمنا انجام آزمایشات کنترل کیفی نمونه های تجاری ارسالی در این آزمایشگاه با دقت بالایی انجام میگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید