برگزاری کارگاه آموزشی کنترل کیفی نمونه های خاک در مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی کرج

.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج کارگاه آموزشی (تئوری و عملی)با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان مرکز با هماهنگی واحد آموزش دفتر مرکزی و کرج ،توسط آقای دکتر مصطفی مازری، استاد خاکشناسی موسسه تحقیقات خاک و آب به مدت 3 روز در این مرکز برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید