جلسه ای هم اندیشی با همکاران در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، در راستای اجرای حسن انجام قرارداد به منظور بازخوانی از مفاد شرایط  و قرارداد مناقصه نیرو های خدماتی حفاظت  فیزیکی و  حجمی جلسه ای هم اندیشی  با حضور مدیر شرکت و اعضای کمیسیون معاملات برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید