بازگشایی پاکات مربوط به مناقصات خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

روز پنج شنبه تاریخ 98/2/19پاکات مربوط به پیشنهادات پیمانکاران شرکت کننده و واجد شرایط در مناقصات امور خدماتی و پشتیبانی و امور حفاظت فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان خراسان شمالی با حضور مدیریت محترم استان  و اعضای محترم کمیسیون معاملات و حضور افتخاری مهندس وظیفه دان مدیریت محترم خراسان رضوی ، از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد)  بازگشایی شده و در نهایت شرکت مطیع روشنای سهیل برنده مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی و مؤسسه امین حافظ بجنورد برنده مناقصه امور حفاظت فیزیکی ، اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید