آزمایشگاه خاک قابل حمل در مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های شركت خدمات حمايتی كشاورزی:

با توجه به راه اندازی باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و لزوم ارائه خدمات خاک و آب، با هماهنگی و دستور جناب آقای دکتر شورج (قائم مقام محترم مدیر عامل) تعداد 3 دستگاه از تجهیزات قابل حمل(Portable) به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی تحویل شد که کارشناسان مشغول بررسی و راه اندازی این دستگاهها میباشند.

بنابر اظهارات جناب آقای دکتر شورج این اولین محموله از دستگاههای مذکور میباشد و مراحل تهیه و تکمیل بقیه دستگاههای لازم درحال پیگیری و انجام میباشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید