دیدار جناب آقای مهندس ملازاده با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

روز سه شنبه مورخ 98/2/17 با حضور جناب آقای مهندس ملازاده عضو هیئت مدیره و معاون فنی و کنترل کیفی و جناب آقای مهندس افچنگی کارشناس مسئول هماهنگی امور استان ها به اتفاق آقای مهندس موسوی مدیراستان، دیداری صمیمانه با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و همکاران ایشان از جمله معاونت محترم تولیدات گیاهی و نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صورت پذیرفت که پس از بررسی مباحث و مسائل مطروحه از زحمات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص تدارک کود طی سال 97 دراستان مرکزی تشکر و قدردانی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید