مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از بوجاری100 تن بذر کلزا خبرداد

هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان  با اعلام این خبر گفت:  بذر یکی از مهم ترین نهاده های کشاورزی محسوب  می شود.

استفاده از بذر مناسب اهمیت بالایی  در افزایش تولید محصول دارد برای این منظور استفاده از دستگاههای بوجاری و با کیفیت، می تواند خلوص فیزیکی بذررا تضمین کند و کارخانه بوجاری بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، یکی از مدرن ترین و مهمترین کارخانه بوجاری بذر کشور بوده. که می تواند بستری مناسب را از حمایت تولید داخلی فراهم نماید. وی در ادامه افزود:  در سال 92 برای اولین بار با هماهنگی و نظارت فنی مسئولین و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور ظرفیت جدیدی برای کارخانه بوجاری بذر جهت فرآوری بذر کلزا  ارقام زرفام و آرجی اس فراهم گردید و با تهیه یکسری غربال های کامل، تنظیم قسمت های مختلف خط بوجاری، انجام تست های متفاوت، فرآوری متوسط 5 تن در ساعت از طریق سیستم گراویتی تیبل، بذور اصلی از بذور سایر محصولات براساس وزن حجمی جدا و بر اساس استاندارد های موجود فر آوری گردید حمید هزار جریبی با اعلام خبر افزود: با هماهنگی بعمل آمده با معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشور،  مقرر است100 بذر کلزا رقم آرجی اس شرکت میهن بذر  بوجاری گردد و ی همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به تقویم زراعی کشت کلزا در استان، این امکان را به شرکت می دهد تا تمهیدات لازم را  برای  فرآوری بذر کلزا شرکت های تولید را در برنامه کاری خود قراردهد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان برخی از مزیت های کارخانه بوجاری بذر این شرکت جهت فرآوری بذر کلزا را به شرح ذیل عنوان کرد:

  1. امکان بوجاری بذر متناسب با استاندارد های تعیین شده( خلوص فیزیکی و قوه نامیه)؛
  2.  کیسه گیری و بسته بندی ضایعات بذری در یک خط بوجاری( مخلوطی از لپه، کاه و کزل، دانه درشت و ریز)؛
  3.  کمترین درصد ضایعات بذری پس از بوجاری نسبت به دستگاههای متداول در کشور؛
  4.  کوتاه بودن فرآیند بوجاری و سهولت انجام کار در کمترین زمان ممکن.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید