بازدید از مزارع بذر شهرستان هیرمند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

در تاریخ 98/2/16 آقایان مسعودی فر ، خاکی و احمدی فر در معیت جناب مهندس ملاشاهی مدیر محترم شعبه و مسئول محترم امور بذر شعبه از مزارع تولید بذر و انبار و همچنین دستگاههای بوجاری شهرستان هیرمند بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید