بازدید از کارگزاری آقای کریمی در شهرستان قوچان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

امید وظیفه دان  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی به اتفاق آقای مهندس عطایی وسئول حراست شرکت ،  در روز پنج شنبه مورخ 98/02/19 از کارگزاری آقای کریمی واقع در شهرستان قوچان بازدید بعمل آوردند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید