کنترل و نظارت و پایش نهاده های کشاورزی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان جلسه کنترل و نظارت و پایش نهاده های کشاورزی با حضور معاونت حمل و نقل جاده ای استان و رئیس انجمن صنفی رانندگان استان و نماینده راه آهن شمالغرب تشکیل شد . در این جلسه مقرر شد با عنایت به سپری شدن زمان کود سرک بهاره استان و مشکلات حمل ، کامیونهایی که از مبدا زنجان به مقصد بنادر بارگیری می نمایند در برگشت نسبت به بارگیری کود شیمیایی از بنادر به مقصد استان اقدام نمایند . در این جلسه مهندس ادیبان میزان کود اوره حمل نشده را 1855 تن عنوان نمودند .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید