برگزاری جلسه روند توزیع کود های شیمیایی پایه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، جلسه ای در خصوص روند توزیع کود های شیمیایی پایه بویژه کود ازته اوره با حضور آقایان مهندس اقدامی از دفتر گندم وزارت متبوع مهندس بهنیا مدیر امور زراعت استان تهران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و کارشناسان ومعاونین این شعبه در محل سالن اجتماعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس برگزار و در خصوص روند تهیه، تدارک، تامین و توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار بحث و تبادل نظر شد  و مدارک و مستندات مورد نیاز به همکاران اعزامی تقدیم گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید