برگزاری مناقصه استان خراسان جنوبی

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات،  استان خراسان جنوبی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تاریخ 98/02/19 برگزار کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید