آگهی جهت برگزاری مناقصه بین المللی به منظور تامین کودشیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی،

در راستای تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس برنامه ابلاغی از سوی معاونت محترم امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در حال  برنامه ریزی جهت انجام مناقصه بین المللی می باشد و در تاریخ 98/2/21 آگهی مناقصه خرید 2 محموله 30هزارتنی کودشیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله چاپ و در روزنامه ای کثیرالانتشار منتشر گردید./

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید