بازدید از کارگزاران در فروردین98

روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام نمود در راستای کنترل و نظارت بر توزیع کودهای شیمیائی علی الرغم مشکلات ایجاد شده توسط سیل در استانها و تعطیلات نوروزی در 32 استان بالغ بر 306 کارگرار توزیع مورد بازدید قرار گرفتند و تذکرات لازم جهت عدم فروش کودهای غیر رسمی تاکید گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید