فعال شدن عاملیت کارگزاری شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، با عنایت درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طالقان مبنی بر فعال شدن عامل کارگزاری شرکت تعاونی روستایی شهرستان پس از چندین سال، طی مکاتبات صورت گرفته با مدیریت تخصصی کد کارگزاری تخصیص و عامل فروش در شهرستان مربوطه فعال و توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آغاز گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید