جلسه بازگشایی پاکات مناقصه نیروهای حفاظتی و نگهبانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

در روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 جلسه بازگشایی پاکات مناقصه نیروهای حفاظتی و نگهبانی در محل سالن جلسات مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور اعضای کمیسیون معاملات، نماینده اداره صنعت معدن و تجارت، شرکت کنندگان در مناقصه و دبیر کمیسیون معاملات برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید