جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک : بمنظور بررسی و هماهنگی های لازم جهت تامین مواد اولیه ورفع سایر موانع تولید و همچنین ذخیره سازی کود شیمیائی در انبارهای این مجتمع جلسه ای با حضور مدیر و معاون مالی اداری و معاون بازرگانی ومعاونت فنی و تولیدی و مسئول حراست مجتمع شیمیائی آبیک در روز سه شنبه 17اردیبهشت 1398 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید