ایجاد تشکل های استانی و ملی برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

بنا به گفته مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

 

بنا به گفته مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای اجرای فاز ششم طرح ساماندهی کارگزاران تحت عنوان ایجاد تشکل های استانی و ملی برای کارگزاران طبق آیین نامه و دستورالعمل ابلاغی به کارگزاران در استان مربوطه انتخاب گردید و براساس انتخابات برگزار شده 20 نفر معادل 5/62 درصد از نمایندگان استانی از بخش خصوصی و تعداد 12 نفر معادل 5/37 درصد از اتحادیه تعاونی های روستایی می باشند .

مهندس رسولی در ادامه از تقسیم استانهای کشور به شش منطقه خبر داد و گفت : براساس شاخص های تعیین شده تمامی استانهای کشور به شش منطقه تقسیم و جهت انتخاب شش عضو شورای مرکزی کارگزاران جلساتی در استانهای منتخب برگزار و متعاقب آن انتخابات برای تشکیل شورای مرکزی کارگزاران برگزار و تعداد شش نفر بدین منظور انتخاب گردیده اند و از این شش نفر انتخاب شده پنج نفر از اعضای شورای مرکزی کارگزاران از بخش خصوصی و یک نفر از اتحادیه تعاونیهای روستایی می باشد .

به گفته مهندس رسولی اولین جلسه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شورای مرکزی کارگزاران به زودی با حضور مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جناب آقای مهندس علیرضا ولی برگزار خواهد شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید