اخذ دستور مقام قضایی برای فروش کودهای مکشوفه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،  با پیگیری های بعمل آمده توسط مسئول حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، کودهای مکشوفه  قابل قبول و استاندارد اعلامی از سوی آزمایشگاه مرجع، با اخذ دستور مقام محترم قضایی مقرر گردیده با توجه به نیاز کشاورزام منطقه به نرخ مصوب و برابر ضوابط به فروش برسد.    

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید