حضور و بازدید نماینده امحاء اسناد وزارتخانه از انبار بایگانی راکد شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، مسئول محترم بایگانی اسناد شرکت در معیت نماینده اداره امحاء اسناد وزارت متبوع، در مورخ 98/2/17 ضمن بازدید از انبار بایگانی راکد متعلق به بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی سابق با مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز نیز جلسه ای به منظور بررسی راهکارهای امحاء اسناد برگزار نمودند.     

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید