مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز خبر داد:

عملیات ارسال کودهای فسفاته به 5 استان کشور

.

جناب مهندس ندرلو، مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز گفت: با عنایت به اینکه استان البرز به عنوان استان معین بابت ذخیره سازی نهاده های کشاورزی در نظر گرفته شده ، لذا با توجه به موجودی انباری کودهای شیمیایی برابر مجوزهای صادره از مدیریت محترم توزیع ، حمل و نگهداری میزان حدود 5000 تن کودهای شیمیایی T‌S‌P‌ , S‌S‌P به 5 استان کشور ( زنجان ، همدان ، کرمانشاه ، مرکزی ، گلستان ) در حال ارسال می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید