ثبت کلیه معاملات در سامانه تدارکات دولتی ستاد ایران

به گزارش روابط عمومی مرکزتحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی، پیرو الزام انجام خرید خدمات و کالاهای مورد نیاز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) ، مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال97، 13 قلم مواد شیمیایی و تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز خود را در این سامانه ثبت و تامین نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید