بازدید عضو هیات مدیره و معاون اداری و مالی و پشتیبانی

 جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیات مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیانی شركت خدمات حمايتی كشاورزی از استان و مجتمع انبارهای شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز بازدید بعمل آوردند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید