کیسه گیری و توزبع 825 تن کود اوره فله در استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 825 تن کود اوره فله از مبدأ بندر امام (ره) به انبارهای استان تهران ارسال شد . و این محموله 825 تنی کود اوره بر اساس نیاز کشاورزان متقاضی ، توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در حال توزیع می باشد .

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید