بازگشایی پاکات استعلام بهاء نیروهای خدماتی استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، جلسه کمیسیون معاملات درخصوص بازگشایی پاکات استعلام بهاء نیروهای خدماتی استان یزد با  حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان درتاریخ 98/2/16 با موفقیت برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید