مزایده دو قطعه از املاک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ارومیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

   شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دو قطعه از املاک خود را که در استان آذربایجانغربی شهرستان ارومیه واقع می باشد بصورت مزایده عمومی در سایت مزایدات عمومی به معرض فروش قرار داده است. شرایط فروش از سایت مزایدات جهت استفاده شرکت کنندگان در مزایده قابل دریافت می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید