شناسائی 392 مورد تخلف توزیع کود

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی، بر اساس گزارش 200روزه نظارت بر نهاده های کشاورزی 392 تخلف در توزیع کود شیمیائی شناسائی و توسط همکاران سازمان و مدیریتهای استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به قوه قضائی جهت برخورد قضائی معرفی گردیدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید