نماینده منتخب کارگزاران منطقه سه کشور در گلستان معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان طی جلسه ای که در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان برگزار گردید نماینده منتخب کارگزاران منطقه سه کشور معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان طی جلسه ای که در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان برگزار گردید نماینده منتخب کارگزاران منطقه سه کشور معرفی شد .

در این جلسه مهندس ضیائی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید سیاست براین است که در عرصه کار کشاورزی باید فعالیتها مکانیزه شود افزود روشهای سنتی دیگر قدرت رقابت با سیستم های نوین را ندارد و باید برنامه های کاری به صورت دانش بنیان و اقتصادی اجرایی شود و در جمع کارگزاران با اشاره به اینکه یک کارگزار آگاه و صاحب نظر بار و رسالت بزرگی را بر دوش دارد افزود شما نمایندگان منتخب کارگزاران به عنوان حلقه ارتباطی با بخش دولتی باید تمام تلاش خود را در اثربخشی فعالیت کاری خود به کار گیرید .

در ادامه جلسه نماینده کارگزاران استانهای خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، سمنان ، مازندران و گلستان رزومه کاری و جایگاه استانی خود را تشریح نمودند سپس از بین چهار کاندیدا که از استانهای سمنان ، مازندران ، گلستان و خراسان رضوی بودند آقای رضا بیاتی بعنوان نماینده منتخب کارگزاران منطقه سه کشوری انتخاب گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید