جلسه کمیته فنی بذر استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه، جلسه کمیته فنی بذر استان در ساعت ۷و۳۰ دقیقه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ در سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه به حضور ریاست سازمان واعضای کمیته فنی بذر استان برگزارشد. وضعیت تولید بذور سال جاری مورد بحث و بررسی وریاست سازمان ضمن تشکر و قدردانی از اعضای جلسه ارائه رهنمود های لازم برتولید بذور موردنیاز کشاورزان استان با کیفیت استاندارد تاکید نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید