آزمایش خاک در استان خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی از توصیه اکید بر انجام آزمایش خاک توسط پیمانکاران و کارگزاران استان خبر داد  ،  وی خاطر نشان کرد یکی از مسئولیتهای جانبی کارگزاران استان همکاری با برنامه های بهبود توزیع کود شیمیایی از طریق ارائه برگ آزمایش خاک می باشد که این فرایند توسط باشگاه کشاورزان استان همراه با 50% تخفیف صورت می گیرد . امید وظیفه دان در ادامه صحبت ها فرمود :  این عمل در توزیع مناسب کود و با برنامه تغذیه مناسب بسیار ضروری می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید