توسعه تنوع بذری در استان چهارمحال و بختياری

جناب مهندس مرادی مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان چهارمحال و بختياری:

این مدیریت در راستای توسعه تنوع ارقام غلات، در سال‌جاری اقدام به تهیه پایه بذری سه رقم جدید جو دیم و یک رقم جدید جو آبی جهت تولید بذر در استان نموده است. لازم به ذکر است که در سال 91 هیچ‌گونه بذری توسط شرکت خدمات حمایتی استان تولید نمی‌گردید که در سال 92 با تولید 290 تن بذر جو گواهی شده در 2 رقم بهمن و ماکوئی فعالیت تولید بذر از سرگرفته شده و با مجزا نمودن سایت‌های بذر گندم و جو، تعداد ارقام گندم تولیدی در استان در سال‌زراعی گذشته به سه رقم گندم آبی و تعداد ارقام جو آبی به 2 رقم و در سال زراعی‌جاری نیز علا وه برارقام قبلی یک رقم جو آبی به نام رقم جلگه و 3 رقم جو دیم به نام های سهند، انصار و آبیدر که مناسب برای اقلیم استان می باشند؛ به سبد بذری شرکت اضافه شده است که انشاء اله در سطح استان تولید و به عنوان بذور گواهی شده در اختیار کشاورزان استان قرار خواهد گرفت. با این حساب تعداد ارقام گندم و جو تولیدی توسط این مدیریت به 9 رقم رسیده است. شرکت خدمات حمایتی استان چهارمحال و بختیاری با تولید سالانه حدود 2.500.000 کیلوگرم بذر در ارقام و طبقات مختلف بذری در حال حاضر 50% بذر مورد نیاز استان را تامین می نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید