فروش ویژه مواد حاصل از بوجاری در استان گیلان

د به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از جلسه حراج حضوری مواد حاصل از بوجاری بذرهای برنج  به مقدار 69394 کیلوگرم در تاریخ  7 اردیبهشت  ماه در گیلان استان خبر داد. وی خاطر نشان کرد در این جلسه که پس از رقابتی سخت و فشرده بین شرک کننده گان که چهار ساعت بطول انجامید در پایان مواد مذکور با حدود 126 درصد افزایش نسبت به قیمت پایه و کارشناسی به فروش رفت. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید