برگزاری جلسه بررسی وضعیت کشاورزی استان زنجان و میزان تامین و توزیع نهاده ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان،

جلسه ای با  حضور جناب آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیئت مدیره و معاونت فنی کنترل کیفی و آقای مهندس افچنگی از هماهنگی امور استان ها در مدیریت استان زنجان برگزار گردید . در این جلسه آقای ادیبان گزارشی از وضعیت کشاورزی استان و میزان تامین و توزیع نهاده ها ارائه و تصمیمات مورد نظر اتخاذ گردید . سپس آقای مهندس ملازاده از انبارهای سازمانی بازدید و پس از آن در معاونت تولیدات گیاهی سازمان حضور یافته و مدیر محترم زراعت سازمان از روند توزیع کود استان و همچنین نرم افزار توزیع کود و تخصیص های سال زراعی مطالبی ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید