آزمون خاک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از الزام انجام آزمون خاک توسط پیمانکاران تولید بذر برنج استان خبر داد. وی خاطر نشان کرد یکی از شروط انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه با پیمانکاران تولید بذر استان ارائه برگه آزمون خاک میباشد که از طریق باشگاه کشاورزان همراه با تخفیف 75% صورت گرفته  می باشد. این عمل در بدست آوردن بذرهای قوی و با برنامه تغذیه مناسب بسیار ضروری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید