اتمام عملیات موجودی برداری از انبار کارگزاران قزوین

موجود برداری از انبارهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین خاتمه یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین، در راستای اجرایی شدن ابلاغیه افزایش قیمت کودهای شیمیایی و پیرو دستورالعمل مهندس علی علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی، طی هماهنگی های بعمل آمده همکاران بازرگانی و حراست شرکت با قید فوریت و در چارچوب دستورالعمل ها، کارگروه شمارش و نظارت جهت موجودی برداری انبارهای تحت پوشش  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از انبار کارگزاران سطح استان در هفته جاری بازدید بعمل آورده و صورتجلسات مربوطه را نیز تنظیم نمودند. این عملیات در روز شنبه 7 اردیبهشت ماه آغاز شده و دوشنبه 9 اردیبهشت ماه پایان یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید