پهلوگیری کشتی روشاک در بندر شهید رجایی بندرعباس

گزارش تصویری پهلوگیری کشتی روشاک و آغاز عملیات تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی بندرعباس

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید