بازدید دوره ای انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی بازدید دوره ای انبار کارگزاران جهت بررسی عملکرد وضعیت انبارها و کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در شهرستان طبس انجام شد و نکات و موارد لازم به ایشان تذکر داده شد.

به

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید