تامین و توزیع انواع کود در فروردین ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

آقای مهندس نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین و توزیع مقدار 4 هزار و 932 تن انواع کود در سطخ شهرستاهای استان خبردادند که این مقدار در فروردین ماه سال جاری توسط شبکه کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در بین بهره برداران و کشاورزان متقاضی توزیع شده است. مقدار انواع کود به تفکیک ، به شرح ذیل می باشد:

  1. کود اوره :4524 تن
  2. فسفات آمونیوم : 127 تن
  3. سولفات پتاسیم :115 تن
  4. سوپرفسفات تریپل : 145.5 تن
  5. سولفات آمونیوم : 20 تن

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید