بازدید و بازرسی انبار کارگزاران منطقه زرقان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
نماینده اعزامی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس در حال بازرسی وبازدید انبار کارگزاران بابت رعایت اصول انبارداری و استاندارهای موجود و نیز نمونه برداری از کود های موجود در انبار عاملیت های مذکور هم اکنون در منطقه زرقان فارس .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید