برگزاری کارگاه آموزشی مدرسه در مزرعه در استان مازندران

مانور سراسری سمپاشی علیه بیماریهای قارچی گندم استان مازندران همراه با کارگاه آموزشی مدرسه در مزرعه در شهرستان بهشهر این استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این مانور کارگاه آموزشی که با حضور مهندس شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مدیران اجرایی مرتبط ازجمله مهندس سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران برگزار شد از نتایج طرح های پایلوت بیماری های مربوط به محصول مهم و استراتژیک گندم و راههای مقابله با آن در دهستان قره تپه شهرستان بهشهر بازدید بعمل آمد.

در این کارگاه آموزشی کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان بهشهر هم حضور داشته اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید