یازده اردیبهشت روز جهانی کاروکارگر گرامیباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند، زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است . روز جهانی کار و کارگر خجسته باد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید