درج آگهی مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی استان البرز در روزنامه های کثیرالانتشار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

مراحل ثبت مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز پس از ثبت در پایگاه ستاد ایران و سازمان بازرسی آگهی مناقصه مربوطه در روزنامه های کثیرالانتشار ایران و اطلاعات درج گردیده است .           

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید