جلسه کمیته ایمنی و بهداشت مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک،

جلسه ای با حضور اعضاء کمیته ایمنی و بهداشت  این مجتمع بمنظور بررسی و  پیگیری نواقص ایمنی و بهداشت کارکنان واحدهای مجتمع شیمیائی آبیک در دفتر مدیریت مجتمع امروز برگزار گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید