ثبت آمار تامین و توزیع نهاده ها در سالنامه آماری استان مازندران

در راستای ثبت آمار مربوط به خدمات دستگاههای اجرایی دولتی به مردم آمار خدمات صورت گرفته در زمینه تامین و توزیع نهاده های کشاورزی از جمله: سم، کود، بذر، ماشین آلات کشاورزی در استان مازندران آمار مربوط بعد از جمع آوری  براساس مدارک و مستندات موجود جهت ثبت در سالنامه آماری استان مازندران ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

با ثبت این اطلاعات آمار مربوط به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در سالنامه آماری مازندران که تحت پوشش سازمان مدیریت برنامه ریزی مازندران قرار دارد منتشر خواهد شد.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید