بازدید از انبار کارگزاران منطقه داریون و خرامه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
در خصوص بازدید و بازرسی انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس واقع در  شهرستان های داریون و خرامه ،جهت رعایت استاندارد های موجود و نیز نمونه برداری از کود های ارسالی به کارگزاری های مذکور نماینده اعزامی این شعبه هم اکنون در حال  اقدام و بررسی  می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید