حضور مشاور محترم مدیرعامل و مدیر محترم هماهنگی امور استانها در البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

جناب آقای مهندس پور رمضان مشاور مدیرعامل و مدیر محترم هماهنگی امور استانها به منظور بازدید و تشریک مساعی با این مدیریت و مدیریت مرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی مورخ 98/2/10 در استان البرز حضور و جلسه ای در این خصوص در محل مرکز مطالعات برگزار گردید.      

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید