آمادگي کامل مديريت بازاريابي و امور مشتريان براي حمايت از سال رونق تولید

به گزارش رابط  روابط عمومي مديريت بازاريابي و امور مشتريان،

اين مديريت در سال 1398 با تمام امکانات موجود و برنامه ريزي دقيق آمادگي کامل جهت حمايت از توليد کنندگان داخلي را دارد.

درهمين راستاي و به منظور حمايت از توليدکنندگان داخلي، شرکت خدمات حمايتي کشاورزي قصد دارد با برگزاري همايش ها و نمايشگاه هاي تخصصي کشاورزي گامي موثر در جهت رونق توليد بردارد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید